[2022-07-22] วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕.. [2022-07-21] การประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องโรคสัตว์น้ำและการจัดการฟาร์มเพ.. [2022-06-15] การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง.. [2022-06-15] ปลาช่อนทะเล.. [2022-06-10] การเพาะเลี้ยงปลากะพงทอง.. [2022-06-10] การเพาะเลี้ยงกุ้งมังกร.. [2022-06-03] ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรส.. [2022-06-02] ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร.. [2022-06-01] กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565.. [2022-05-22] การประชุมคณะทำงานประเมินการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตั้งของหน่วยงาน.. อ่านทั้งหมด 

ปลาช่อนทะเล 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ปลาช่อนทะเลมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Rachycentron canadum เป็นปลาเศรษฐกิจที่นิยมบริโภคกันด้วยมีเนื้อรสชาติอร่อย สามารถปรุงได้ทั้งสดและแปรรูปเป็นปลาแห้ง ปัจจุบันเป็นปลาที่ทางการโดย กรมประมงสนับสนุนให้ชาวประมงเลี้ยงกันในเชิงพาณิชย์ ซึ่งในต่างประเทศมีการเพาะเลี้ยงกันมาอย่างยาวนาน