[2023-03-24] วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย.. [2023-03-16] วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย.. [2023-03-10] กิจกรรมลงพื้นที่ส่งเสริมและให้คำแนะนำเกษตรกร ประจำเดือนมีนาคม 2566.. [2023-03-02] วันที่ 1 มีนาคม 2566 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาก.. [2023-03-02] กิจกรรมลงพื้นที่ส่งเสริมและให้คำแนะนำเกษตรกร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-28] วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี.. [2023-02-16] วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ.. [2023-02-07] วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพั.. [2023-01-14] วันที่ 12 มกราคม 2566 นางฉันทนา แก้วตาปี  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒน.. [2022-12-19] ร่วมต้อนรับ  นางพิชญา ชัยนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝ.. อ่านทั้งหมด 

ปลาช่อนทะเล 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ปลาช่อนทะเลมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Rachycentron canadum เป็นปลาเศรษฐกิจที่นิยมบริโภคกันด้วยมีเนื้อรสชาติอร่อย สามารถปรุงได้ทั้งสดและแปรรูปเป็นปลาแห้ง ปัจจุบันเป็นปลาที่ทางการโดย กรมประมงสนับสนุนให้ชาวประมงเลี้ยงกันในเชิงพาณิชย์ ซึ่งในต่างประเทศมีการเพาะเลี้ยงกันมาอย่างยาวนาน