การประชุมคณะทำงานประเมินการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตั้งของหน่วยงาน


[2022-07-22] วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕.. [2022-07-21] การประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องโรคสัตว์น้ำและการจัดการฟาร์มเพ.. [2022-06-15] การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง.. [2022-06-15] ปลาช่อนทะเล.. [2022-06-10] การเพาะเลี้ยงปลากะพงทอง.. [2022-06-10] การเพาะเลี้ยงกุ้งมังกร.. [2022-06-03] ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรส.. [2022-06-02] ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร.. [2022-06-01] กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565.. [2022-05-22] การประชุมคณะทำงานประเมินการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตั้งของหน่วยงาน.. อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะทำงานประเมินการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตั้งของหน่วยงาน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ดร.สุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตั้งของหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาประเมินการใช้ประโยชน์พื้นที่และพื้นที่กันคืนในพื้นที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต โดยมี นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ตพร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ