โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ


[2022-06-15] การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง.. [2022-06-15] ปลาช่อนทะเล.. [2022-06-10] การเพาะเลี้ยงปลากะพงทอง.. [2022-06-10] การเพาะเลี้ยงกุ้งมังกร.. [2022-06-03] ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรส.. [2022-06-02] ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร.. [2022-06-01] กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565.. [2022-05-22] การประชุมคณะทำงานประเมินการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตั้งของหน่วยงาน.. [2022-04-29] โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-03-18] ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย.. อ่านทั้งหมด 

โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นางพิชญา ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยใน “โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ” โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 200,000 ตัว, ปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะ บริเวณพื้นที่หาดท่าหลา หมู่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและฟื้นฟูระบบนิเวศป่ายชายเลน