ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย


[2022-06-15] การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง.. [2022-06-15] ปลาช่อนทะเล.. [2022-06-10] การเพาะเลี้ยงปลากะพงทอง.. [2022-06-10] การเพาะเลี้ยงกุ้งมังกร.. [2022-06-03] ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรส.. [2022-06-02] ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร.. [2022-06-01] กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565.. [2022-05-22] การประชุมคณะทำงานประเมินการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตั้งของหน่วยงาน.. [2022-04-29] โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-03-18] ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย.. อ่านทั้งหมด 

ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 นางพิชญา  ชัยนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย โดยได้รับเกียรติจาก  คุณนิธิดนย์ ไชยสุวรรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวและทีมงาน เป็นวิทยากร ให้ความรู้ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ซ้อมระงับอัคคีภัย  การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ  รวมถึงความปลอดภัยด้านการใช้ไฟฟ้า