ประกาศ โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ (คชก ปี 64) ขยายเวลารับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ


[2022-06-15] การเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง.. [2022-06-15] ปลาช่อนทะเล.. [2022-06-10] การเพาะเลี้ยงปลากะพงทอง.. [2022-06-10] การเพาะเลี้ยงกุ้งมังกร.. [2022-06-03] ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรส.. [2022-06-02] ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร.. [2022-06-01] กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565.. [2022-05-22] การประชุมคณะทำงานประเมินการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตั้งของหน่วยงาน.. [2022-04-29] โครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดท่าหลาเฉลิมพระเกียรติ.. [2022-03-18] ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย.. อ่านทั้งหมด 

ประกาศ โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ (คชก ปี 64) ขยายเวลารับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน


???? ประกาศ โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลฯ (คชก ปี ๖๔) ขยายเวลารับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ถึง 19 พฤษภาคม ๒๕๖๕  เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดข่าวสาร ได้ที่ LINE@COASTALCARES (@281kxxaj)