ปลาประจำหน่วยงาน : ปลาตะเพียนปากหนวด


ปลาประจำหน่วยงาน : ปลาตะเพียนปากหนวด 


ชื่อไทย : จาด , ปากหนวด (อีสาน)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hypsibarbus malcomi

ขนาดโตเต็มที่ : 40-50 ซม.

ลักษณะ : คล้ายปลาตะเพียนขาว แต่ลำตัวเรียวยาวกว่า มีหนวดค่อนข้างยาวที่มุมปาก 2 คู่ เกล็ดใหญ่ ลำตัวสีเงินเทา ครีบสีส้ม และมีขอบสีแดงเรื่อหรือชมพู

อาหาร : พืชน้ำและแมลง

พฤติกรรม : อยู่ในระดับกลางน้ำ ถึงใกล้พื้นท้องน้ำ มีการย้ายถิ่นขึ้นต้นน้ำในฤดูวางไข่

ถิ่นอาศัย : พบในแม่น้ำสายหลักและสาขา

สถานภาพ : พบมากในบางฤดูกาล