ร่วมต้อนรับ ผู้แทนพิเศษรัฐบาลโดยติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯปีงบประมาณ2564

ร่วมต้อนรับ ผู้แทนพิเศษรัฐบาลโดยติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯปีงบประมาณ2564 

 เผยเเพร่: 2020-10-09  |  อ่าน: 77 ครั้ง

 

ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี และนายทศพล พลรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง/ผอ.ศปก.อ.ยะหริ่ง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง, ประมงอำเภอฯ, เกษตรอำเภอ, ป.หน.ต.แหลมโพธิ์, ปลัดอำเภอยะหริ่ง,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.แหลมโพธิ์, กำนัน ต.หนองแรต, เจ้าหน้าที่ปกครอง, สมาชิก อส.อ.ยะหริ่ง บัณฑิตอาสาฯ และ ลูกจ้าง TST ได้ให้การต้อนรับ นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล พร้อมคณะฯ ในการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ โครงการตำบล มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งได้พบปะ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจกลุ่มผู้เลี้ยงปูดำฯ และรับฟังการบรรยายนำเสนอผลการดำเนินงานการเลี้ยงปูดำฯ ณ กลุ่มเลี้ยงปูดำ บ้านดาโต๊ะ ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย