ร่วมต้อนรับ ผู้แทนพิเศษรัฐบาลโดยติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯปีงบประมาณ2564


[2022-12-02] คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ.. [2022-08-09] ร่วมต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่เยี่ยมชม การเลี้ยงปูทะเลแบบค.. [2022-07-12] จัดอบรมการเลี้ยงปูทะเลในบ่อดิน.. [2022-06-17] ร่วมต้อนรับกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล(ด้านเศรษฐกิจ)ลงพื้นที่เยี่ยมชม.. [2022-06-10] ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามเก.. [2022-05-12] ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมประมงและผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเ.. [2021-12-16] ร่วมต้อนรับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะเข้าตรวจเยี่ยมกา.. [2021-09-10] ร่วมต้อนรับ ผู้แทนพิเศษรัฐบาลโดยติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณ.. [2021-06-04] สนับสนุนพันธุ์ปูทะเลให้กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานีต.. [2020-10-09] โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงปูทะเลเพื่อเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ต.บางป..

ร่วมต้อนรับ ผู้แทนพิเศษรัฐบาลโดยติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯปีงบประมาณ2564 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวเด่นประเด็นร้อน


ในวันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี และนายทศพล พลรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง/ผอ.ศปก.อ.ยะหริ่ง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง, ประมงอำเภอฯ, เกษตรอำเภอ, ป.หน.ต.แหลมโพธิ์, ปลัดอำเภอยะหริ่ง,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.แหลมโพธิ์, กำนัน ต.หนองแรต, เจ้าหน้าที่ปกครอง, สมาชิก อส.อ.ยะหริ่ง บัณฑิตอาสาฯ และ ลูกจ้าง TST ได้ให้การต้อนรับ นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล พร้อมคณะฯ ในการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ โครงการตำบล มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งได้พบปะ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจกลุ่มผู้เลี้ยงปูดำฯ และรับฟังการบรรยายนำเสนอผลการดำเนินงานการเลี้ยงปูดำฯ ณ กลุ่มเลี้ยงปูดำ บ้านดาโต๊ะ ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย