สนับสนุนพันธุ์ปูทะเลให้กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานีตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สนับสนุนพันธุ์ปูทะเลให้กลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานีตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 เผยเเพร่: 2019-09-24 |  อ่าน: 367 ครั้ง

 

ในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2564 นางลักขณา ละอองศิริวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี มอบหมายให้นายทศพล  พลรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ส่งมอบพันธุ์ปูทะเล ขนาด8-15 ตัว ต่อกิโลกรัม ให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูในพื้นที่ บ้านดาโต๊ะ ม.4 ตำบลแหลมโพธิ์ จำนวน 900 ตัว  บ้านป่าหลวง ตำบลตะโละการ์โปร์ จำนวน 900 ตัวและ บ้านหนองแรต ตำบลหนองแรต จำนวน 900 ตัว อำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี  ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการส่งเสริมงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ