บอกเล่า...ข่าว ศพก. เพชรบุรี 8/2563 


วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวเมตตา ทิพย์บรรพต ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรหน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ และดำเนินการตามมาตรการคัดกรองบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน บุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)