เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  รับสมัครงาน


ประกาศกรมประมง

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการประมง ๒ อัตรา

สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง

กำหนดการรับสมัคร ๑๙-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราชการ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียด ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐