โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์ฯ


โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์ฯ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ด้วยจังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี กรมประมง ได้รับการอนุมัติงบประมาณ พรบ.เงินกู้ตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงปูม้าเชิงพาณิชย์ เพื่อเสริมสร้างธุรกิจประมงชุมชนและประมงชายฝั่งเพชรบุรี ในการนี้ ศูนย์ฯ ขอขอบคุณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ที่ร่วมด้วยช่วยประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฯ และจัดทำสกู๊ปข่าว "ศาสตร์ปันสุข สร้างเด็กจบใหม่ ช่วงโควิด-19" และขอขอบคุณทีมข่าว คุณปริวัตร บุพศิริ ผู้สื่อข่าว คุณณัฐพงศ์ พงศ์พิทักษ์ ช่างภาพและผู้ช่วยช่างภาพ มา ณ โอกาสนี้