จำหน่ายมูลดินโดยวิธีการประมูล

[2022-10-19] รายงานประจำปี 2565.. [2022-09-29] กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา.. [2022-09-26] วันสถาปนากรมประมงรอบปีที่ 96 และ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565.. [2022-08-05] ศปจ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและส.. [2022-06-14] ศปจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา โครงการพั.. [2022-05-31] ประกาศกรมประมง "ฤดูน้ำแดง" 2565.. [2022-05-20] ศปจ.นครสวรรค์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.25.. [2022-04-04] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ " 1 เมษายน 2565 วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อ.. [2022-03-01] รายงานประจำปี 2564.. [2022-02-14] ออกตรวจโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant).. อ่านทั้งหมด 

จำหน่ายมูลดินโดยวิธีการประมูล 


ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งเดินทางมาตรวจราชการบึงบอระเพ็ด ได้สั่งการให้นำดินที่เกิดจากการขุดลอกบึงบอระเพ็ด ออกจากบึงบอระเพ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินดังนี้ 1.)บริจาคให้ส่วนราชการ และวัด มีผู้ประสงค์รับบริจาค2.4 ล้าน ล.บม.มีการขนย้ายออกไปแล้วจำนวน 80,000 ล.บม.และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 2 ล้าน ล.บม.

2.)ประกาศให้มีการจำหน่ายโดยวิธีการประมูล ในวันที่ 27 ม.ค.64 พบว่ามีผู้มาประมูล 4 ราย มูลดิน 400,000 ล.บม.มูลค่า 1.2 ล้านบาท ซึ่งจะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป