พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

การวิจัยสมดุลระบบนิเวศในพื้นที่ขุดลอกบึงบอระเพ็ด ภายใต้โครงการสมดุลการ.. [2021-02-01 ] จำหน่ายมูลดินโดยวิธีการประมูล.. [2021-01-29 ] พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช.. [2021-01-19 ] ทำความสะอาดโรงเพาะศปจ.นครสวรรค์.. [2021-01-12 ] พิธีเปิดงานวันดินโลกปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด.. [2020-12-24 ] พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ต.. [2020-12-24 ] นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราช.. [2020-12-21 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำประปา ต.แควใหญ่ อ.. [2020-12-07 ] นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้น.. [2020-12-04 ] การอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาน้ำจืด .. [2020-12-02 ]
อ่านทั้งหมด 

พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 เผยเเพร่: 2020-12-02  |  อ่าน: 37 ครั้ง

 

วันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์มอบหมายให้จ่าสิบเอกสิทธิพล โพธิ์ศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงานเข้าร่วมพิถีถวายสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช