ประชุมเพื่อพิจารณาแนวเขตบึงบอระเพ็ด "ให้ หวง ห้าม"

ตีอวนหน้าบานประตู.. [2020-10-19 ] ปล่อยปลาอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ อำเภอไพศาลี.. [2020-10-06 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์วันประมงแห่งชาติ.. [2020-09-21 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้.. [2020-09-18 ] มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลานิลแดง) แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริ.. [2020-09-17 ] นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏ.. [2020-09-11 ] พบระเบิด M117 กลางบึงบอระเพ็ดหลังน้ำลดแต่ชนวนไม่สามารถใช้ได้แล้ว EOD ก.. [2020-09-01 ] นายสง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ได้เข้าตรวจเยี่ย.. [2020-08-28 ] มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลานวลจันทร์เทศและปลาตะเพียน) แก่เกษตรกรที่เข้.. [2020-08-26 ] มอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ)ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ.. [2020-08-26 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมเพื่อพิจารณาแนวเขตบึงบอระเพ็ด "ให้ หวง ห้าม"  

 เผยเเพร่: 2020-08-26  |  อ่าน: 171 ครั้ง

 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) นายประเทศ ซอรักษ์ (ผู้ตรสจราชการ เขต 18) เป็นประธานฯ เพื่อพิจารณาแนวเขต "ให้ หวง ห้าม" บึงบอระเพ็ด ให้เกิดความรอบคอบ และรอบด้าน ตามคำเชิญของนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) และคณะก่อนน้ำเข้าพิจารณาที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.ต่อไป