โครงการส่งเสริมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองดำเนินชีวิตแบบพอเพียงปลูกป่าผักสวนครัว

[2023-06-02] ศปจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่.. [2023-06-01] ศปจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำบึงบอระเพ็ด (น้ำหลา.. [2023-05-19] ศปจ.นครสวรรค์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบส.. [2023-05-18] ศปจ.นครสวรรค์ ออกพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์ม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเล.. [2023-05-15] ประกาศกรมประมง "ฤดูน้ำแดง 2566".. [2023-05-03] ศปจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอก.. [2023-04-24] ศปจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมเปิดโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุ.. [2023-04-20] ศปจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดจังหวัดนค.. [2023-04-07] ศปจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจั.. [2023-04-07] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเ.. อ่านทั้งหมด 

โครงการส่งเสริมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองดำเนินชีวิตแบบพอเพียงปลูกป่าผักสวนครัว 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันที่ 28 มีนาคม 2566 ข้าราชการสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองดำเนินชีวิตแบบพอเพียง เพื่อร่วมกิจกรรมการปฏิบัติการปลูกป่าผักสวนครัว และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ บริเวณทางเข้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ โดยมี ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี