ประกาศศูนย์ฯ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อราชการของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

[2023-05-19] ศปจ.นครสวรรค์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบส.. [2023-05-18] ศปจ.นครสวรรค์ ออกพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์ม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเล.. [2023-05-15] ประกาศกรมประมง "ฤดูน้ำแดง 2566".. [2023-05-03] ศปจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอก.. [2023-04-24] ศปจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมเปิดโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุ.. [2023-04-20] ศปจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ดจังหวัดนค.. [2023-04-07] ศปจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจั.. [2023-04-07] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเ.. [2023-04-05] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ออกพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์ม มาตร.. [2023-03-31] โครงการส่งเสริมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองดำเนินชีวิตแบบพอเพียงปลูกป่าผักสวน.. อ่านทั้งหมด 

ประกาศศูนย์ฯ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อราชการของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์  

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook