**** ชาวประมงพื้นบ้าน เฮ ****** ปี62

#ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินการออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ตามปร.. [2020-11-16 ] รายงานการตรวจสอบเรือประมง.. [2020-11-04 ] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณสะพานเจริญล.. [2020-04-06 ] ***ประกาศให้ผู้ประกอบการทุกท่านทราบ และมาทำหนังสือรับรองความจำเป็นขนส่.. [2020-04-04 ] ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจวบคีรีขันธ์ ไดทำการจัดประชุมตาม.. [2020-01-02 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด (ศูนย์ควบคุมการแจ้.. [2020-01-02 ] **** ชาวประมงพื้นบ้าน เฮ ****** ปี62.. [2019-12-03 ] ***ขอเชิญพี่น้องชาวประมงที่ประสงค์ขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ในรอบปีป.. [2019-12-02 ] วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง ประจวบคีรี.. [2019-10-31 ] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเที่ยบเรือ.. [2019-10-29 ]
อ่านทั้งหมด 

**** ชาวประมงพื้นบ้าน เฮ ****** ปี62 

 เผยเเพร่: 2019-10-29  |  อ่าน: 668 ครั้ง

 

   -รัฐบาลเปิดให้ตรวจวัดขนาดเรือ จัดทำอัตลักษณ์ และจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน ทั้งเรือที่ มีทะเบียน และเรือที่ยังไม่มีทะเบียนเรือไทย โดยให้เจ้าของเรือดำเนินการตามข้อมูล ที่ระบุไว้ในข้อความประกาศ 

***หมดเขต การยื่นขอตรวจวัดขนาดเรือ เพื่อขอจดทะเบียนเรือไทย และจัดทำอัตลักษณ์ ต่อกรมเจ้าท่า  (ภายใน วันที่ 16ธันวาคม2562)

***และ การยื่นขอหนังสือรับรอง จากกรมประมง (ภายใน วันที่ 26ธันวาคม2562)