องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) 

 เผยเเพร่: 2020-04-29  |  อ่าน: 931 ครั้ง

 

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

GIZ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2011 ผ่านการควบรวมกิจการขององค์กรพัฒนาระหว่างประเทศเยอรมันสามแห่ง ได้แก่ Deutscher Entwicklungsdienst (DED), Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) และ Internationale Weiterbildung und Entwicklung (InWEnt) โดย GIZ เป็นหนึ่งในหน่วยงานพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก กระจายอยู่ในกว่า 120 ประเทศ ให้บริการในด้านความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาระหว่างประเทศ ทำงานร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรระดับชาติที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของรัฐ กิจกรรมของ GIZ พยายามทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความสมดุลให้กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการปกป้องสิ่งแวดล้อม