องค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาดและบริการแนะแนวด้านเทคนิคของ สินค้าสัตว์น้ำ แห่งเอเชียและแปซิฟิก (INFOFISH)

องค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาดและบริการแนะแนวด้านเทคนิคของ สินค้าสัตว์น้ำ แห่งเอเชียและแปซิฟิก (INFOFISH) 

 เผยเเพร่: 2020-04-29  |  อ่าน: 942 ครั้ง

 

องค์การระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาดและบริการแนะแนวด้านเทคนิคของ สินค้าสัตว์น้ำ แห่งเอเชียและแปซิฟิก

(The Intergovernmental Organization for Marketing Information and Technical Advisory Services for Fishery Products in the Asian and Pacific Region: INFOFISH)

 

ที่ตั้งสำนักงาน

ตั้งอยู่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ภูมิหลัง

เป็นองค์กรที่รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลด้านการค้าและการตลาดสินค้าสัตว์น้ำในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สัตว์ทะเล สัตว์น้ำชายฝั่ง หรือการค้าผลิตภัณฑ์จากการประมงทะเล เป็นต้น

บทบาทของไทย

การเป็นสมาชิกของ INFOFISH ทำให้ไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างละเอียด ซึ่งเป็นผลดีต่อการวิเคราะห์และกำหนดแผนนโยบายด้านการค้าประมงของประเทศ

บทบาทของกรมประมง

กรมประมงร่วมสนับสนุนข้อมูลด้านการค้าและตลาดสินค้าสัตว์น้ำในฐานะประเทศสมาชิก