ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ SEAMEO SEARCA ประจำปี 2565-2566

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ SEAMEO SEARCA ประจำปี 2565-2566 

 เผยเเพร่: 2020-04-29  |  อ่าน: 273 ครั้ง

 

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture: SEAMEO SEARCA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์แจ้งว่าจะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2565-2566 แก่ประเทศไทย ซึ่งผู้รับสมัครทุนระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอกอายุไม่เกิน 40 ปี รวมทั้งเป็นบุคลากรจากสถาบันการศึกษา/การวิจัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล โดยได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการในการพิจารณาเผยแพร่ทุนข้างต้นไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://ischo.searcaapps.org/ischo/form ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.searca.org/ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gsid@searca.org

Download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1stQg0KJ05KTURm-tcJvMRarlqvQrN1tC/view