ประชุมการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ประจำปี 2564

ประชุมการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ประจำปี 2564  

 เผยเเพร่: 2017-04-20  |  อ่าน: 145 ครั้ง

 

                            กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ภายใต้กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จัดประชุมการดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564  กับหน่วยงานต่างจังหวัดผ่านระบบ Application : Zoom Cloud Meeting เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี นายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลเป็นประธานในการประชุม