ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2563


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2563 


วันที่ 6 ธันวาคม 2563 นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา  พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามคืนสู่เขื่อนลำตะคอง  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นายมีศักดิ์  ภักดีคง อธิบดีกรมประมง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในการนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ได้นำชุดเพาะพันธุ์ปลาแบบเคลื่อนที่และพันธุ์ปลาพื้นถิ่นจัดแสดงนิทรรศการ และได้สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียน และปลาตะเพียนทอง ปล่อยลงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง