ประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือ ขนาดความยาว 14 เมตร กว้าง 3 เมตร (พร้อมลูกเรือ จำนวน 4 คน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือ ขนาดความยาว 14 เมตร กว้าง 3 เมตร (พร้อมลูกเรือ จำนวน 4 คน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 20 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 16 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท จำนวน 2 รายการ โดยวิธัเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท จำนวน 2 รายการ โดยวิธัเฉพาะเจาะจง  อ่าน 21 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพัธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพัธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 30 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง-728 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 02-006-01304-00 จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง-728 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 02-006-01304-00 จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ...  อ่าน 31 31
Expired
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือ ขนาดความยาว 14 เมตร กว้าง 3 เมตร (พร้อมลูกเรือ จำนวน 4 คน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือ ขนาดความยาว 14 เมตร กว้าง 3 เมตร (พร้อมลูกเรือ จำนวน 4 คน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 48 48
Expired
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 7ฌ-9534 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ 02-006-00406-99 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 7ฌ-9534 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ 02-006-00406-99 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ...  อ่าน 52 52
Expired
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 50 50
Expired
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมง 1 จำนวน 1 ลำ)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมง 1 จำนวน 1 ลำ)  อ่าน 132 132
Expired
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร พร้อมชุดประมวลผลและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร พร้อมชุดประมวลผลและอุปกรณ์ จำนวน...  อ่าน 175 175

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ศพท.ชุมพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การรับฟังความคิดเห็นชาวประมงอวนล้อมจับ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนการบริหารจัดการประมงอวนล้อมจับ ศพท.ชุมพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การรับฟังความคิดเห็นชาวประมงอวนล้อมจับ เพื่อนำ... จำนวนผู้อ่าน 210  ศพท.ชุมพร ออกปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลจากเครื่องมือประมงพานิชย์และเครื่องมือประมงพื้นบ้าน ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศพท.ชุมพร ออกปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลจากเครื่องมือประมงพานิชย์และเครื่องมือประมงพื้... จำนวนผู้อ่าน 130 ศพท.ชุมพร ออกปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างปลาฉลามหูดำ ตามโครงการวิจัยชีววิทยาการสืบพันธุ์ ของปลาฉลามหูดำ วงศ์ Carcharhinidae ในอ่าวไทย ศพท.ชุมพร ออกปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างปลาฉลามหูดำ ตามโครงการวิจัยชีวว... จำนวนผู้อ่าน 127 ศพท.ชุมพร ดำเนินการตรวจประเมินและออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง ศพท.ชุมพร ดำเนินการตรวจประเมินและออกหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง... จำนวนผู้อ่าน 125 ศพท.ชุมพร ร่วมพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2566 ศพท.ชุมพร ร่วมพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ย... จำนวนผู้อ่าน 112 ศพท.ชุมพร ดำเนินกิจกรรมการประเมินผลทางวิชาการมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง โดยศึกษาข้อมูลทางด้านชีววิทยา ศพท.ชุมพร ดำเนินกิจกรรมการประเมินผลทางวิชาการมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ... จำนวนผู้อ่าน 101 ศพท.ชุมพร เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ศพท.ชุมพร เข้าร่วมพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ  จำนวนผู้อ่าน 100 ศพท.ชุมพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ศพท.ชุมพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อสัตว... จำนวนผู้อ่าน 93 ศพท.ชุมพร ออกปฏิบัติงานสำรวจทางทะเล บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี  ศพท.ชุมพร ออกปฏิบัติงานสำรวจทางทะเล บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎ... จำนวนผู้อ่าน 87 ศพท.ชุมพร ออกปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลจากเครื่องมือประมงพานิชย์และเครื่องมือประมงพื้นบ้าน ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ศพท.ชุมพร ออกปฎิบัติงานสำรวจข้อมูลจากเครื่องมือประมงพานิชย์และเครื่องมือประมงพื้... จำนวนผู้อ่าน 86

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

  รายละเอียด 408 หมู่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120  email  mf-cmdec@dof.in.th  โทรศัพท์ 077-522006  FAX 077-522007
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6