แบบสขร.1

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

   (2020-07-10) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) มิถุนายน 2563..
   (2020-06-10) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)พฤษภาคม 2563..
   (2020-05-08) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)เมษายน 2563..
   (2020-04-09) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) มีนาคม 2563..
   (2020-03-11) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) กุมภาพันธ์ 2563..
   (2020-02-05) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) มกราคม 2563..
   (2020-01-06) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) ธันวาคม 2562..
   (2019-12-04) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)พฤศจิกายน 2562..
   (2019-12-04) แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)ตุลาคม 2562..

  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมโครงการบ้านปลา ปะการังเทียม .. (331)  รับเรื่องร้องเรียนงบเงินทุนหมุนเวียน.. (153) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (146) กิจกรรม หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "คลินิกประมง" ประจำเดือน มกราคม 2563.. (117) กิจกรรมการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มผลผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่.. (115) กิจกรรม ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "คลินิกประมง" ประจำเดือนธันวาคม 2562.. (101) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดเทพาไพโรจน์ อ.เทพา จ.สงขลา.. (88) กิจกรรม" ปลูกต้นรวงผึ้ง" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563.. (87) banner.. (67) กิจกรรม หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "คลินิกประมง" เดือน มีนาคม 2563.. (64) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หาดบ้านบน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี.. (58) ราชินี.. (57)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี