แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)เดือน มิถุนายน 2565   1

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)เดือน พฤษภาคม 2565   11

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)เดือน เมษายน 2565   19

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)เดือน มีนาคม 2565   27

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)เดือนกุมภาพันธ์ 2565   33

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)เดือนมกราคม 2565   37

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือนธันวาคม 2564   59

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)เดือนพฤศจิกายน 2564   37

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)เดือนตุลาคม 2564   53

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) กันยายน 2564   63

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระบบจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ของกรมประมง (Shop online)   155   สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 699 ตัว เพื่อปล่อยในวันคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพาน...  146  กรมประมงเปิดให้จองพันธุ์กุ้งขาว(กุ้งขาวสิชล 1)ผ่านช่องทาง line Qr code    120  สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 2,000 ตัว เพื่อปล่อยงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสร...  118  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000ตัว บริเวณหาดบางมะรวด อำเภอปานาเระ จ...  116  งานเข้าตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAPปลา อ.ไม้แก่นและอ.สายบุรี จ.ปัตตานี   105  วันที่ 18 มกราคม 2565 ได้ต้อนรับนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะเข้าตรว...  102  วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง"ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด ให...  102  สารคดีเฉลิมพระเกียรติ    101  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว บริเวณบ้านบางเก่า อ.สายบุรี จ.ป...  85

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี    ptn2547@yahoo.com   073-330-631   073-330-632   แฟนเพจ