การเงินและบัญชี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปัตตานี

   (2021-02-04) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนมกราคม 2564..
   (2021-02-04) รายงานการเงินระดับหน่วยเบิกจ่ายเดือน มกราคม 2564..
   (2021-01-07) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนธันวาคม 2563..
   (2021-01-07) รายงานการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563..
   (2020-12-08) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2563..
   (2020-12-08) รายงานการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2563..
   (2020-11-03) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือนตุลาคม 2563..
   (2020-11-03) รายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย เดือน ตุลาคม 2563..
   (2020-10-06) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน 2563..
   (2020-10-06) รายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย เดือน กันยายน 2563..
   (2020-09-03) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2563..
   (2020-09-03) รายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย เดือน สิงหาคม 2563..
   (2020-08-10) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563..
   (2020-08-10) รายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย เดือน กรกฎาคม 2563..
   (2020-07-03) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563..
   (2020-07-03) รายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย เดือน มิถุนายน 2563..
   (2020-06-04) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563..
   (2020-06-04) รายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย เดือน พฤษภาคม 2563..
   (2020-05-08) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนเมษายน 2563..
   (2020-05-08) รายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2563..
   (2020-04-02) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน มีนาคม 2563..
   (2020-04-02) รายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563..
   (2020-03-03) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2563..
   (2020-03-03) รายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2563..
   (2020-02-06) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563..
   (2020-02-06) รายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2563..
   (2020-01-06) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562..
   (2020-01-06) รายงานงบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562..
   (2019-12-04) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนพฤศจิกายน 2562..
   (2019-12-03) งบการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2562..

  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมโครงการบ้านปลา ปะการังเทียม .. (426)  รับเรื่องร้องเรียนงบเงินทุนหมุนเวียน.. (268) กิจกรรม" ปลูกต้นรวงผึ้ง" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563.. (258) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงปูทะเลเพื่อเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ต.บางปู อ.ยะหริ่งจ.ปัตตานี.. (250) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดเทพาไพโรจน์ อ.เทพา จ.สงขลา.. (217) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ.. (201) กิจกรรมการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ด้านการลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มผลผลิต โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่.. (191) กิจกรรม หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "คลินิกประมง" ประจำเดือน มกราคม 2563.. (177) banner.. (159) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หาดบ้านบน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี.. (157) กิจกรรม ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "คลินิกประมง" ประจำเดือนธันวาคม 2562.. (150) กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาบู่ทรายจำนวน 50,000ตัว บริเวณเขื่อนปัตตานี.. (148) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563.. (147) กิจกรรม หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ "คลินิกประมง" เดือน มีนาคม 2563.. (139) ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ(APD) .. (125) กิจกรรม จิตอาสาถวายพระราชกุศล ร.9 .. (122) กิจกรรมหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่"คลินิกประมง"เดือนตุลาคม 2563.. (121) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563.. (119) กิจกรรมหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่"คลินิกประมง"เดือนพฤศจิกายน 2563.. (107) กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 150,000ตัว ณ ริมเขื่อนท่าพระยาสาย จ.นราธิวาส.. (81)

    Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปัตตานี

     186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี