ประกาศ ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)เดือน พฤษภาคม 2565   10

รายงานการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย เดือนพฤษภาคม 2565    10

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนพฤษภาคม2565   7

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)เดือน เมษายน 2565   16

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือนเมษายน 2565   14

รายงานการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2565    14

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)เดือน มีนาคม 2565   24

รายงานการเงินระดับหน่วยเบิกจ่าย เดือนมีนาคม 2565   27

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลองเดือน มีนาคม 2565   23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระบบจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ของกรมประมง (Shop online)   150   สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 699 ตัว เพื่อปล่อยในวันคล้ายวันสถาปนาองค์การสะพาน...  145  สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 2,000 ตัว เพื่อปล่อยงานโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสร...  117  กรมประมงเปิดให้จองพันธุ์กุ้งขาว(กุ้งขาวสิชล 1)ผ่านช่องทาง line Qr code    116  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000ตัว บริเวณหาดบางมะรวด อำเภอปานาเระ จ...  113  งานเข้าตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAPปลา อ.ไม้แก่นและอ.สายบุรี จ.ปัตตานี   103  วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง"ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด ให...  101  วันที่ 18 มกราคม 2565 ได้ต้อนรับนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะเข้าตรว...  100  สารคดีเฉลิมพระเกียรติ    97  กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว บริเวณบ้านบางเก่า อ.สายบุรี จ.ป...  84

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี

     186 ม.4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี    ptn2547@yahoo.com   073-330-631   073-330-632   แฟนเพจ