ประกาศ รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามมาตรา 9

 สำนักงานประมงจังหวัดตราดประกาศจังหวัดตราด โดยสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   32

ประกาศจังหวัดตราด โดย สำนักงานประมงจังหวัดตราด   126

ประกาศจังหวัดตราด โดย สำนักงานประมงจังหวัดตราด   237

ประกาศจังหวัดตราด โดย สำนักงานประมงจังหวัดตราด   233

ประกาศจังหวัดตราด โดย สำนักงานประมงจังหวัดตราด   237

ประกาศ จังหวัดตราด โดยสำนักงานประมงจังหวัดตราด   264

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจังจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ของสำนักงานประมงจังหวัดตราด   254

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

     409/4 ม.8 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด    trat_fish@hotmail.com   039-511269   039-511269   แฟนเพจ