ประกาศจังหวัดตราด โดย สำนักงานประมงจังหวัดตราด

 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

 เผยเเพร่: 2020-06-25 |  ผู้สนใจ: 43
 

ประกาศจังหวัดตราด โดย สำนักงานประมงจังหวัดตราด

เรื่อง ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายการเพิ่มความอุดมสมบรูณ์ของระบบนิเวศทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดตราด
  •   ประกาศวันที่: 2020-06-25
  •   สิ้นสุดวันที่: 2020-06-30
  •   ติดต่อโทร: 039511269
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตราด.. (1,202)  ติดต่อ.. (1,018) ภารกิจ.. (807) การแจ้งยกเลิกการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.) .. (693) Download แบบฟอร์มต่างๆ.. (604) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ.. (549) สำนักงานประมงจังหวัดตราด ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ.. (545) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (500) แบนเนอร์(สำนักงานประมงจังหวัดตราด).. (489) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (489) การติดตามเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (469) ค่านิยมสร้างสรรค์ของจังหวัดตราด.. (426) ค่านิยม 12 ประการ.. (409) ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ.2561.. (366) ป็อบอัพ.. (339) ประกาศจังกวัดตราด เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดตราด.. (338) สำนักงานประมงจังหวัดตราด.. (324) สำนักงานประมงจังหวัดตราด ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ.. (322) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1.. (316) popup.. (297)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

     409/4 ม.8 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด