ประกาศจังหวัดตราด โดย สำนักงานประมงจังหวัดตราด

 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

 เผยเเพร่: 2020-06-09 |  ผู้สนใจ: 46
 

ประกาศจังหวัดตราด โดย สำนักงานประมงจังหวัดตราด

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  •   หน่วยงาน: สำนักงานประมงจังหวัดตราด
  •   ประกาศวันที่: 2020-06-08
  •   สิ้นสุดวันที่: 2020-07-08
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตราด.. (1,202)  ติดต่อ.. (1,019) ภารกิจ.. (808) การแจ้งยกเลิกการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช (Procambarus clarkia หรือ Cherax spp.) .. (698) Download แบบฟอร์มต่างๆ.. (604) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ.. (549) สำนักงานประมงจังหวัดตราด ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ.. (545) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (500) แบนเนอร์(สำนักงานประมงจังหวัดตราด).. (489) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (489) การติดตามเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (470) ค่านิยมสร้างสรรค์ของจังหวัดตราด.. (426) ค่านิยม 12 ประการ.. (410) ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ.2561.. (366) ป็อบอัพ.. (340) ประกาศจังกวัดตราด เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดตราด.. (339) สำนักงานประมงจังหวัดตราด.. (324) สำนักงานประมงจังหวัดตราด ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ.. (322) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1.. (316) popup.. (297)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดตราด

     409/4 ม.8 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด