ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,932)  ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,534) ประวัติหน่วยงาน.. (1,047) ระดับน้ำบึงบอระเพ็ด.. (696) ประชุมคณะขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563.. (682) ปลาประจำหน่วยงาน.. (664) รายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 5 กันยายน 2562 .. (618) จำหน่ายพันธุ์ปลา.. (612) นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามงานบึงบอระเพ็ด ตรวจความเรียบร้อยทำนบกันน้ำ (ฝายบึงบอระเพ็ด) และปล่อยพันธุ์ปลา โดยมีผู.. (611) ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 2 (นครสวรรค์) สนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อนำไปปล่อยเสริมความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน.. (570)

    Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์

     ตู้ปณ.31 ม.1 ต.แควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000