ประกาศทั้งหมด

 ด่านตรวจประมงคลองใหญ่

  •  Hits 10 อันดับ

  • Copyright © 2016-2021 ด่านตรวจประมงคลองใหญ่

     ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกคลองใหญ่ (จุดตรวจเรือ ท่ากัลปังหา) หมู่ 5 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด