ประกาศ ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ เรื่อง ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ครั้งที่ 2   70

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์   71

ประกาศศูนย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ลว 27 พ.ย. 2562)   220

ประกาศศูนย์ฯ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ราชการ) (e-bidding) (ลว 2 ธ.ค. 2562)   217

ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ (สอบพนักงานราชการ 2562)   283

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ปี 2562    278

ใบรับรองแพทย์ กพ.   252

ประกาศศูนย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ลว 24 ต.ค. 2561)   221

ประกาศศูนย์ฯ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ลว. 11 ก.ย. 2561)   203

ประกาศศูนย์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ลว 10 ก.ย. 2561)   215


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์

 34 หมู่ 10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  53140    genetic.uttaradit@gmail.com   0 5549 1002   0 5549 1534   แฟนเพจ