ประกาศศูนย์ฯ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ลว. 11 ก.ย. 2561)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์
ประกาศศูนย์ฯ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ลว. 11 ก.ย. 2561)

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์
  •   ประกาศวันที่: 2018-09-12
  •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2021-12-31 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์

 34 หมู่ 10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  53140    genetic.uttaradit@gmail.com   0 5549 1002   0 5549 1534   แฟนเพจ