ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ (สอบพนักงานราชการ 2562)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์

 เผยเเพร่: 2019-06-24 |  ผู้สนใจ: 163
 

ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ (สอบพนักงานราชการ 2562)

 •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์
 •   ประกาศวันที่: 2019-06-24
 •   สิ้นสุดวันที่: 2021-06-24
 •  บทความ
 • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
 •  Hit 20 อันดับ
 • ปล่อยปลาวันแม่-2560.. (562)  พิธีปล่อยพันธุ์ปลา.. (525) ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้.. (520) กิจกรรมพัฒนาหน่วยงาน.. (519) ฟุตบอลกระทรวงเกษตร.. (451) ประมงแห่งชาติ 2560.. (402) โครงการส่งเสริมคุณภาพครู ตชด... (377) ประวัติ/ความเป็นมาของปลานิล.. (234) ประวัติความเป็นมา.. (191) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (190) ข้อมูลการติดต่อ.. (185) โครงสร้างหน่วยงาน.. (180) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. (173) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (153) ประชุมการจัดทำเว็บไซต์.. (135) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง.. (98) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว .. (96) ผู้อำนวยการกองฯ และผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ปี งปม.2562.. (93) กิจกรรมพัฒนาและปรับภูมิทัศน์หน่วยงาน.. (85) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด.. (61)

  Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ อุตรดิตถ์

   34 หมู่ 10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  53140