ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

   (2020-10-16) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันดินป้องกันน้ำท่วม ..
   (2020-09-01) เผยแพร้่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564..
   (2020-02-25) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจางก่อสร้างปรับปรุงบ่อดินผนังคอนกรีต ขนาด 200 ตารางเมตร..
   (2020-02-03) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อดินผนังคอนกรีต ขนา่ด 200 ตารางเมตร จำนวน 9 บ่อ..
   (2020-01-21) ้เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563..
   (2019-11-26) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563..
   (2018-08-09) บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปศพจ.เขต 11 (ตรัง)..
   (2018-07-18) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง..
   (2018-06-19) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (พนักงานผู้ช่วยประมง)..
   (2018-06-19) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป..
   (2018-04-30) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรฯ..

  •  Hit 20 อันดับ
  • พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่าย.. (2,653)  ภาระกิจศพจ.เขต 11 (ตรัง).. (1,972) ประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,741) ยินดีต้อนรับ ผอ.กพจ... (1,703) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560.. (1,527) ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 8.. (1,418) มอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ฯ.. (1,168) ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ.. (1,150) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน).. (1,117) ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 4.. (917) วิสัยทัศน์ (กรมประมง).. (868) ให้แจ้งการมีไว้ในครอบครองฯ ตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES และขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์เพื่อทำการค้าระหว่างประเทศ.. (861) ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 1.. (793) วันประมงแห่งชาติ.. (773) สำรวจข้อมูลชาวประมง (ตกกุ้งก้ามกราม).. (736) ศพจ.เขต 11 (ตรัง).. (714) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทำการประมงผิดกฏหมาย.. (714) กรมประมงน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาล ๙ (ขับเสภา).. (707) ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 7.. (674) ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 6.. (655)

    Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000