ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

 เผยเเพร่: 2021-10-18 |  ผู้สนใจ: 127
 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง

ประกาศ        รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
   
ตำแหน่ง   พนักงานผู้ช่วยประมง
    
   
   
    รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   

 

ขอให้ผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะฯ
ตามประกาศฯ ข้างต้น

 

เเละเนื่องจากสถานการณ์แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอให้ผู้เข้าสอบเเข่งขันฯ ปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้
1. ให้ผู้เข้าสอบสวมใส่หน้ากากอนามัยในวันสอบเเข่งขัน หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
2. จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบเเข่งขันทุกคน หากบุคคลใดมีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ผู้ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิจะได้รับสติ๊กเกอร์ก่อนเข้าห้องสอบ
  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา
  •   ประกาศวันที่: 2021-10-18
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-10-22
  •   ติดต่อโทร: 035-704171

Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290