ประกาศ ราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 เผยเเพร่: 2020-12-28 |  ผู้สนใจ: 76
 

ประกาศ ราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา
  •   ประกาศวันที่: 2020-12-28
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-01-11

Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290