ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ตำแหน่ง คนงานประมง (จ้างเหมาบริการ)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 เผยเเพร่: 2020-12-18 |  ผู้สนใจ: 143
 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ เเละสมรรถนะ ตำแหน่ง คนงานประมง (จ้างเหมาบริการ)

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา
  •   ประกาศวันที่: 2020-12-18
  •   สิ้นสุดวันที่: 2020-12-30

Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290