ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

 เผยเเพร่: 2020-03-23 |  ผู้สนใจ: 90
 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)
  •   ประกาศวันที่: 2020-03-23
  •   สิ้นสุดวันที่: 2020-03-30
  •  Hit 20 อันดับ
  • ภารกิจกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด .. (1,266)  Aqualib Apps.. (1,216) กำหนดการห้องปฏิบัติการ และเงื่อนไขการให้บริการตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) จะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน.. (1,034) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 4/2561.. (805) แบนเนอร์ 4.. (740) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 21/2560.. (667) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1.1/2561.. (634) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 19/2560.. (628) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 22/2560.. (623) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 18/2560.. (609) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 20/2560.. (605) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 9/2561.. (582) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1.3/2561.. (544) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 12/2561.. (543) ศพจ.เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ส่งมอบลูกพันธุ์ปลากินพืชโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ .. (542) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 19/2561.. (535) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 1.2/2561.. (529) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 7/2561.. (527) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 13/2561.. (496) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 14/2561.. (491)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

     32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290