จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการรักษาความปลอดภัย

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

 เผยเเพร่: 2019-02-25 |  ผู้สนใจ: 50
 

จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานบริการรักษาความปลอดภัย

 •   ตำแหน่ง: จ้างเหมาชั่วคราว ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่) กรมประมง กระบี่
 •   หน่วยงาน: ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)
 •   ประกาศวันที่: 2019-02-25
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-03-20
 •   ติดต่อโทร: 075620510
 •   E-mail: krabiandaman81000@gmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (862)  ใบรับรองแพทย์.. (779) ประกาศกรมประมง.. (619) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (541) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (536) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (498) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (463) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (458) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (457) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (450) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (448) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (442) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (441) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (440) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (414) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (408) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (401) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (378) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (363) ประกาศกรมประมง.. (361)

  Copyright © 2016-2020 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

   188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000