ประกาสกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

 เผยเเพร่: 2019-01-07 |  ผู้สนใจ: 125
 

ประกาสกรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง ช่างเครื่องเริือจักรยนต์ชั้น 1  สังกัดศูนยืป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่)

 •   หน่วยงาน: ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)
 •   ประกาศวันที่: 2019-01-07
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-01-17
 •   ติดต่อโทร: 075620510
 •   E-mail: thanuwat1982@gmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (603)  ใบรับรองแพทย์.. (461) ประกาศกรมประมง.. (401) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (369) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (306) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (305) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (288) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (274) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (266) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (262) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (256) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (247) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (239) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (228) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (224) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (217) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (214) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (202) ประกาศกรมประมง.. (190) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (183)

  Copyright © 2016-2019 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

   188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000