รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

 เผยเเพร่: 2018-12-24 |  ผู้สนใจ: 99
 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ตำแหน่งกะลาสี

 •   หน่วยงาน: ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)
 •   ประกาศวันที่: 2018-12-24
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-01-03
 •   ติดต่อโทร: 075620510
 •   E-mail: thanuwat1982@gmail.com
 •  Hit 20 อันดับ
 • ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (525)  ใบรับรองแพทย์.. (424) ประกาศกรมประมง.. (372) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (348) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร 1 ตำแหน่ง.. (282) รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560.. (277) ประกาศ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่).. (267) รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2559.. (247) รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559.. (246) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.. (237) รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2560.. (231) รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560.. (228) รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560.. (218) รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560.. (206) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. (205) รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560.. (200) รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560.. (192) รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560.. (182) ประกาศกรมประมง.. (175) ประกาศ จังหวัดกระบี่.. (171)

  Copyright © 2016-2019 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 3 (กระบี่)

   188 หมู่ที่  7 ตำบลไสไทย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000