กรมประมงเตือน!! เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

 เผยเเพร่: 2021-06-08 |  ผู้สนใจ: 79
 

กรมประมงเตือน!! เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน

กรมประมงเตือน!! เกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
  •   ประกาศวันที่: 2021-06-08
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-09-30

Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

 ๒๐  หมู่ ๑๓  ต.แก่งเลิงจาน  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  ๔๔๐๐๐