แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี ๖๔ (ด้านประมง)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

 เผยเเพร่: 2021-05-27 |  ผู้สนใจ: 63
 

แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี ๖๔ (ด้านประมง)

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงจัดทำแผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 (ด้านประมง) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ พร้อมติดตามสถานการณ์ของแหล่งน้ำ จัดทรัพยากร และเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
  •   ประกาศวันที่: 2021-05-07
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-09-30

Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

 ๒๐  หมู่ ๑๓  ต.แก่งเลิงจาน  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  ๔๔๐๐๐