กรมประมง ย้ำ ! ใช้ หรือ มีไว้ครอบครอง “ไอ้โง่” เพื่อทำประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ ผิดกฎหมายทุกกรณี

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

 เผยเเพร่: 2021-05-24 |  ผู้สนใจ: 80
 

กรมประมง ย้ำ ! ใช้ หรือ มีไว้ครอบครอง “ไอ้โง่” เพื่อทำประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ ผิดกฎหมายทุกกรณี

กรมประมง ย้ำ ! ใช้ หรือ มีไว้ครอบครอง “ไอ้โง่” เพื่อทำประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ ผิดกฎหมายทุกกรณี

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม
  •   ประกาศวันที่: 2021-05-24
  •   สิ้นสุดวันที่: 2021-08-31

Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม

 ๒๐  หมู่ ๑๓  ต.แก่งเลิงจาน  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม  ๔๔๐๐๐