เกณฑ์ประเมินประบัญชีประจำเดือนเมษายน 2564

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

 เผยเเพร่: 2020-01-08 |  ผู้สนใจ: 114
 

เกณฑ์ประเมินประบัญชีประจำเดือนเมษายน 2564

 •   หน่วยงาน: หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร
 •   ประกาศวันที่: 2020-09-11
 •   สิ้นสุดวันที่: 2020-09-11
 •   ติดต่อโทร: 0980961287
 •  บทความ
 • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
 •  Hit 20 อันดับ
 • ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร.. (307)  กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (305) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (298) ควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน .. (266) king.. (262) ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (250) ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย.. (244) กิจกรรมอบรมยุวประมง.. (239) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (236) จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง.. (226) รื้อถอนเครื่องมือตาข่ายกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำประกอบยอขันช่อ.. (222) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (217) ตรวจควบคุมเครื่องมือโพงพางประมงในแม่น้ำสงคราม.. (211) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (210) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (207) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (194) รื้อถอนเฝือกรังกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำประกอบโป๊ะ.. (190) ตรวจการทำประมง(ตกปลา)ในแม่น้ำสงคราม วัดพระเนาว์ .. (187) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (182) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (177)

  Copyright © 2016-2021 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

   127 ม.6  ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160