รื้อถอนเฝือกรังกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำประกอบโป๊ะ


รื้อถอนเฝือกรังกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำประกอบโป๊ะ 


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นปจ.เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร) ออกตรวจการทำประมงในเขื่อนน้ำอูน ท้องที่ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ผลการปฏิบัติงาน ตรวจพบเผือกรังกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำประกอบโป๊ะ และตาข่ายกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ จำนวน 2 จุด ไม่พบผู้กระทำผิด จึงร่วมกันรื้อถอน พร้อมทั้งลงบันทึกประจำวันที่ สภ.นาใน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป