ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

 เผยเเพร่: 2019-08-22 |  ผู้สนใจ: 35
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 •   หน่วยงาน: หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร
 •   ประกาศวันที่: 2019-08-22
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-08-26
 •  บทความ
 • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
 •  Hit 20 อันดับ
 • ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (109)  กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (102) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (91) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (83) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (81) กิจกรรมอบรมยุวประมง.. (68) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (65) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (60) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (58) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ).. (56) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (50) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (45) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (28) ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร.. (27) king.. (12)

  Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

   127 ม.6  ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160