ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

 เผยเเพร่: 2019-08-22 |  ผู้สนใจ: 63
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 •   หน่วยงาน: หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร
 •   ประกาศวันที่: 2019-08-22
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-08-26
 •  บทความ
 • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
 •  Hit 20 อันดับ
 • กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (218)  กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (214) ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (186) ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร.. (177) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (166) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (165) king.. (165) ควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน .. (163) กิจกรรมอบรมยุวประมง.. (156) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (154) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (139) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (137) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (137) ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย.. (134) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (131) จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง.. (128) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ).. (113) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (98) ตรวจควบคุมเครื่องมือโพงพางประมงในแม่น้ำสงคราม.. (78) ตรวจการทำประมง(ตกปลา)ในแม่น้ำสงคราม วัดพระเนาว์ .. (48)

  Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

   127 ม.6  ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160