ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

 เผยเเพร่: 2019-08-22 |  ผู้สนใจ: 47
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 •   หน่วยงาน: หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร
 •   ประกาศวันที่: 2019-08-22
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-08-26
 •  บทความ
 • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
 •  Hit 20 อันดับ
 • กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (154)  ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (133) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (120) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (119) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (113) กิจกรรมอบรมยุวประมง.. (102) ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร.. (92) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (91) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (89) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (88) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (84) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (82) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ).. (79) king.. (66) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (56) ควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน .. (46) ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย.. (29) จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง.. (27)

  Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

   127 ม.6  ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160