รายงานเกณฑ์ประเมินบัญชี 2563

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (188)  ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (162) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (161) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (146) ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร.. (139) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (138) กิจกรรมอบรมยุวประมง.. (133) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (129) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (118) ควบคุมการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยตัวอ่อน .. (116) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (115) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (111) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (111) king.. (108) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ).. (92) ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย.. (87) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (80) จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง.. (76)