รายงานเกณฑ์ประเมินบัญชี 2563

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน สกลนคร

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (138)  ท่านอธิบดีกรมประมงตรวจพื้นที่หนองหาร สกลนคร.. (127) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (108) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (106) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่แม่น้ำสงครามและลำน้ำสาขา).. (104) กิจกรรมอบรมยุวประมง.. (87) กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร.. (78) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (76) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (74) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม.. (73) กิจกรรมควบคุมการทำประมง.. (71) กิจกรรมควบคุมการทำประมง (พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ).. (71) ตรวจควบคุมการทำประมงในหนองหาร.. (71) ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป.. (47) king.. (31) จับกุมผู้ลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง.. (6) ปล่อยพันธุ์ปลาสวาย.. (5)