วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

 เผยเเพร่: 2020-11-06 |  ผู้สนใจ: 82
 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา
  •   ประกาศวันที่: 2020-11-06
  •   สิ้นสุดวันที่: 2020-11-18
  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ

  • Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา

     79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com (สงขลา)